Śląska Fotografia w Szkole Bardzo Wieczorowej Polskiego Radia Katowice

Szkoła Bardzo Wieczorowa Radia Katowice to jedna z ciekawszych audycji popularyzujących różne dziedziny tak sztuki jak i nauki .
Pomimo tego, że jest nadawana w dość późnej porze, czyli o godz. 24 cieszy się popularnością grupy odbiorców ciekawych tej pogłębionej wiedzy, jaką przekazuje ta Szkoła. Nocni Markowie też dość często ją słuchają.
Dzięki uprzejmości Radia Katowice i Redaktorów Beaty Tomanek, Bogdana Widery i Macieja Szczawińskiego udało się nam nagrać w ciągu kilku lat 6 audycji poświęconych Śląskiej Fotografii.
Jestem bardzo wdzięczny tak Dyrekcji Radia Katowice jak i prowadzącym audycję za trud zrealizowania tego dzieła dość wyjątkowego, ale ciekawego. Sztuka cieszy się opieką tak Radia Katowice jak i jego redaktorów przychylnie nastawionych do różnych jej odmian.
Podanie tych audycji na internetowej stronie przyczynia się do utrwalenia tego pozytywnego wizerunku Przyjaciela Sztuki!

Serdecznie dziękując - Andrzej Koniakowski

1 - Wykład 15.06.2005 audycję prowadzi red. Maciej Szczawiński
Wspomnienia o Koleżankach i Kolegach współtworzących Okręg Śląski ZPAF Halina Holas-Idziakowa, Adam Bogusz, Seweryn Błochowicz, Mieczysław Cybiński, Kazimierz Gargul, Karol Holeksa, Karol Lach, Bronisław Stapiński, Franciszek Stobik, Stefan Ziółkiewicz, Czesław Bankiewicz, Zygmunt Gajdzik, Róża i Ludwik Jurowie, Stanisław Krakowiak, Tadeusz Lewandowski, Emil Londzin, Tadeusz Maciejko, Edward Poloczek, Adam Sheybal.

2 - Wykład 11.01.2010 audycję prowadzili Beata Tomanek i Bogdan Widera
Omawiane postacie; Listopadowe Zaduszki 2009 Damy śląskiej fotografii; Zofia Rydet, Anna Chojnacka,-Halina Holas – Idziakowa, oraz Śląskie Dokumentalistki w Zachęcie; jak wyżej + Małgorzata Apathy

3 - Wykład 15.02.2010 audycję prowadzili Beata Tomanek i Bogdan Widera
Nasz wielki Przyjaciel Alfred Ligocki, założyciel Galerii KATOWICE Edward Poloczek, Nasz przyjaciel Stefan Wojnecki, wielka postać polskiej fotografii Jerzy Lewczyński.

4 - Wykład 15.03.2010 audycję prowadzili Beata Tomanek i Bogdan Widera
Znaczący śląscy fotoreporterzy Kazimierz Seko, Stanisław Jakubowski

5 - Wykład 12.04.2010 audycję prowadzili Beata Tomanek i Bogdan Widera
Omawiane sylwetki; Stanisław Gadomski, Arkadiusz Gola, Piotr Szymon, Jan Zegalski, Waldemar Jama, Jakub Byrczek, Andrzej Lech, Wojciech Prażmowski, Aleksand Żakowicz, Witold Englender.

6 - Wykład 1.06.2010 audycje prowadzili Beata Tomanek i Bogdan Widera
Omawiane sylwetki: Józef Ligęza, Zbigniew Sawicz, Michał Cała, Krzysztof Pilecki, Wiesław Brzóska, Maria Śliwa, Bolesław Stachow, Zbigniew Podsiadło, Antoni Kreis, Janusz Musiał, Beata Mendrek-Mikulska, Maciej Stobierski, Józef Wolny, Krzysztof Lisiak, Krzysztof Niesporek, Marek Locher, Stanisław Sputo, Sławomir Jodłowski, Timm Stutz, Bogusław Michnik, Jowita Mormul, Piotr Oleś, Prezes Katarzyna Łata-Wrona.